Feb 28, 2020 Last Updated 2:23 AM, Feb 27, 2020

У четвртак XXXV седница СО Србобран

Милена Аларгић, председница Скупштине општине Србобран, заказала је за четвртак, 29. август, XXXV седницу локалног парламента.

На основу члана 42. став 1. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 4/2019), члана 100. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 11/2019) САЗИВАМ 35. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН за 29. 08. 2019, четвртак, са почетком у 09.00 часова, у Великој сали СО Србобран.

За седницу предлажем следећи Дневни ред:

 1. Записник са 34. седнице Скупштине Општине Србобран
 2. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Општине Србобран за 2019.годину
 3. Полугодишњи извештај о учинку програма буџета општине Србобран за 2019.годину
 4. Одлука о четвртим изменама и допунама Одлуке о платама, накнадама и другим примањима функционера, изабраних органа и лица која бира, именује или поставља Скупштина општине Србобран и накнадама одборника и чланова радних тела у Скупштини општине Србобран
 5. Одлука о печатима органа општине Србобран
 6. Измена Правилника о накнадама за рад Комисије за спровођење поступка комасације у катастарској општини Надаљ 2, општина Србобран
 7. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП „Градитељ“ Србобран
 8. Решење о именовању директора ЈКП „Градитељ“ Србобран
 9. Решењe о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран
 10. Решењe о именовању  вршиоца дужности директора Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран
 11. Одборничка питања

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

Милена Аларгић

Службени лист