Jul 31, 2021 Last Updated 1:24 PM, Jul 31, 2021

Уз општину Србобран лакше до кредита

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2019. годину, Општинска управа Србобран расписала је јавни позив за пријављивање пољопривредних газдинстава за суфинансирање накнаде за обраду кредитног захтева за краткорочне кредите за финансирање обртних средстава у пољопривреди (семенска роба, расад, садни материјал, ђубриво, гориво, средства за заштиту, храна за животиње и друго), и то код Директне банке АД Крагујевац.

Износ кредита креће се у распону од 100.000 до 500.000 динара, са роком отплате до 12 месеци и каматном стопом од 0 одсто фиксно, на годишњем нивоу. Средства којим ће општина Србобран финансирати обраду кредита износе милион динара и обезбеђена су у општинског буџету. Рок за подношење захтева је до утрошка средстава или најкасније до 01. децембра 2019. године.

Све о јавном позиву и неопходним захтевима за кредит, можете видети овде