Jul 11, 2020 Last Updated 2:06 PM, Jul 9, 2020

Забрана употребе пластичних кеса до краја 2020.

Покрајинска влада упутила је препоруку војвођанским локалним самоуправама да у својим плановима и програмима заштите животне средине утврде мере које ће омогућити забрану употребе пластичних кеса до краја 2020. године. Доношење препоруке предвиђено је Декларацијом о заштити животне средине у АП Војводини.

У препоруци се наводи и да општине треба да утврде услове коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга. Такође, треба да се дефинишу захтеви у погледу материјала од којих је кеса произведена, као и права и обавезе трговаца у вези с коришћењем кеса приликом испоруке робе на месту продаје. Општинама се препоручује и да подстичу иновативне механизме и модалитете, неопходне за проналажење приступачних алтернатива нешкодљивих по животну средину.