Feb 22, 2020 Last Updated 2:07 PM, Feb 21, 2020

Подршка средњошколцима из избегличких породица

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписао је Јавни позив за доделу финансијске помоћи најуспешнијим ученицима средњих школа из избегличких, прогнаничких и расељеничких породица на територији АП Војводине.

Право учешћа односи се на ученике или њихове родитеље који су имали или имају статус избеглих, прогнаних или расељених лица, са боравиштем односно пребивалиштем на територији АП Војводине пре доношења Одлуке о оснивању Фонда (21. децембар 2006. године). Јавни позив односи се на редовне ученике средњих школа који похађају први, други, трећи или четврти разред средње школе, а који се пријаве на позив до 04. новембра 2019. године.

Све услове Јавног позива за доделу финансијске помоћи најуспешнијим ученицима средњих школа из избегличких, прогнаничких и расељеничких породица на територији АП Војводине можете видети овде.

Службени лист