May 30, 2020 Last Updated 11:33 AM, May 27, 2020

Подршка брачним паровима за куповину сеоских кућа

Покрајински завод за равноправност полова донео је одлуку о расписивању Конкурса доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом. Укупна средства која се додељују износе 20 милиона динара.

Према правилима Конкурса, бесповратна средства делиће се за куповину сеоских кућа са окућницом, супружницима и ванбрачним партнерима са пребивалиштем на територији АП Војводине, који немају стамбени простор у власништву или сувласништву.  Учесници конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од милион динара.

Циљеви конкурса усмерени су на подстицање развоја руралних средина и повећање броја жена власница непокретности. Право учешћа на Конкурсу имају супружници који су у брачној заједници у складу са Законом и ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота, у складу са Законом.

Пријава на Конкурс подноси се непосредно Покрајинском заводу за равноправност полова, лично или путем поште препорученом пошиљком на адресу: Покрајински завод за равноправност полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6, са назнаком "Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом. Рок за подношење пријаве је 15. новембар 2019. године.

Све о конкурсу можете видети овде.

Службени лист