Feb 28, 2020 Last Updated 2:23 AM, Feb 27, 2020

У понедељак XXXVI седница СО Србобран

Милена Аларгић, председница Скупштине општине Србобран, заказала је за понедељак, 14. октобар, 36 седницу локалног парламента. Пред одборницима ће наћи дневни ред за 15 тачака.

На основу члана 42. став 1. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 4/2019), члана 100. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 11/2019)

С А З И В А М 36. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН, за 14. 10. 2019. године (понедељак), са почетком у 09.00 часова, у Великој сали Скупштине општине Србобран

За седницу предлажем следећи Дневни ред:

1. Записник са 35. седнице Скупштине Општине Србобран
2. Одлуке о додељивању Октобарске награде и признања Општине Србобран
3. Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима
4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о обављању делатности зоохигијене
5. Одлука о измени и допуни Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге
6. Одлука о измени и допуни Одлуке о димничарским услугама на територији општине Србобран
7. Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавној расвети
8. Одлука о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга
9. Одлука о измени Одлуке о обављању комуналне делатности линијског превоза путника
10. Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о правима на материјалну помоћ деци, ученицима и студентима са територије општине Србобран
11. Одлука о измени Одлуке о давању просторија на коришћење Установи за културу Дом културе Србобран
12. Одлука о измени и допуни Одлуке о давању станова и стамбених зграда у јавној својини Општине Србобран на коришћење Центру за социјални рад Србобран
13. Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за општину Србобран
14. Решењe о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Установе за предшколско васпитање и образовање "Радост"
15. Одборничка питањаПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић

Службени лист