May 31, 2020 Last Updated 11:33 AM, May 27, 2020

Саопштење Општинске управе Србобран

Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, одређује се као организациона јединица у саставу Општинске управе Србобран, која спроводи процедуру:

- припреме, разматрања, доношења и објављивања одлуке о изради планског документа;
- израде и уступања израде планског документа; стручне контроле планског документа;
- раног јавног увида и јавног увида у плански документ;
- припреме, разматрања, доношења и објављивања планског документа,
- уношења планских докумената у Централни регистар планских докумената (у даљем тексту: процедура у поступцима припреме и праћења израде планских докумената).

Руководилац организационе јединице из става 1. овог члана је одговоран за спровођење процедуре у поступцима припреме и праћења израде планских докумената.

Решење о припреми Планске документације

Службени лист