Sep 29, 2020 Last Updated 6:50 AM, Sep 29, 2020

"Воде Војводине": Квалитет воде није побољшан

"Јавно водопривредно предузеће 'Воде Војводине' обавештава јавност да је након угинућа рибе на делу канала Бечеј - Богојево у Србобрану, дана 3. новембра, предузело све могуће мере како би се ублажиле последице загађења и санирала настала штета.

Приликом редовног обиласка терена тог дана, рибочуварске службе нашег предузећа уочиле су већу количину угинуле рибе у приобалном делу канала, као и плутајућих риба на површини у потрази за кисеоником. О овој појави одмах су обавештене надлежне инспекције и узорци су однети на анализу у лабораторије Департмана за биологију Природно-математичког факултета у Новом Саду и Научног института за ветеринарство Нови Сад.

Први резултати узорковане воде показали су недовољну количину кисеоника, што је индикатор загађења воде. ЈВП 'Воде Војводине' водни режим у каналима одржава у потпуности по Правилнику о одржавању водног режима ХС ДТД. Пре него што је уочено загађење, на посматраној локацији канала протицај је био уобичајен за ово доба године.

Одмах након добијених информација са терена о угинућу рибе предузете су следеће мере:

  • повећан је проток воде на устави Куцура на 7 кубних метара у секунди
  • појачано је пумпање воде на ЦС Богојево,
  • подигнута је устава Бечеј како би се вода што пре повукла из зоне Србобрана
  • устава Врбас се одржава затвореном да не би погурала отпадну воду из крака према Врбасу и додатно погоршала стање према Србобрану
  • рибочуварске службе истог дана покупиле су сву угинулу рибу и однеле у кафилерију на спаљивање.

Овим мерама ЈВП 'Воде Војводине' урадиле су све из своје надлежности ради ублажавања последица хаваријског загађења, односно побољшање квалитета воде у каналу.

Данас је поново спроведена контрола воде на предметној локацији. Поред свих учињених мера, резултати нису задовољавајући, односно квалитет воде није побољшан, што значи да се вода и даље загађује. Водна инспекција је на терену и тренутно се установљава могући узрочник загађења воде.

Напомињемо да је на подручју општине Врбас, Кула и Црвенка регистровано укупно 18 загађивача чији рад може да се доведе у везу са предметним загађењем. Овај део канала иначе карактерише континуално уливање отпадних вода", наводи се у саопштењу ЈВП "Воде Војводине".