Jul 04, 2020 Last Updated 11:39 AM, Jul 3, 2020

Одржана XXXVII седница СO Србобран

У уторак је одржана XXXVII седница Скупштине општине Србобран. Без предлога за измену, на самом почетку усвојен је предложени дневни ред, а пред одборницима се нашло укупно девет тачака.

Већином гласова прво је усвојен Записник са XXXVI седнице СО Србобран, а затим Одлука о одређивању правца пружања државних путева првог и другог реда који пролазе кроз насељена места на територији општине Србобран, Одлука о приступању изради Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран за период од 2020. до 2023. године, Одлука о измени и допуни Одлуке о давању станова и стамбених зграда у јавној својини општине Србобран на коришћење Центру за социјални рад општине Србобран и Одлука о изради измена и допуна Просторног плана општине Србобран.

Скупштинска већина сагласила се и са изменама и допунама Програма уређивања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2019. годину, Решењем о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран, као и Решењем о давању сагласности на Одлуку о привременом обављању делатности приградског превоза путника на територији општине Србобран.

Седница којом је председавала Милена Аларгић, председница СО Србобран, завршена је одборничким питањима.