May 26, 2020 Last Updated 2:46 PM, May 22, 2020

Бесплатна правна помоћ за повратнике и избегле

Представници Канцеларије за пружање бесплатне правне помоћи, разговарали су у петак са Србобранцима о могућностима бесплатног саветовања у области остваривања права интерно расељених лица, избеглица и повратника, на које се пројекат "Пружање правне помоћи и информација неопходних за заштиту и остваривање права" односи. 

Правна помоћ се путем мобилних тимова, како је речено, пружа лицима која се налазе у веома тешкој материјалној или здравственој ситуацији, те им је с тога онемогућено да дођу до сталних канцеларија у неколико већих градова. Из ових разлога мобилни правни тимови, уз претходно припремљену организациону и логистичку подршку, обилазе општине и градове и у њима одржавају састанке са заинтересованим лицима.

"У Србобрану је организована једна од теренских посета и искористили смо прилику да, заједно са општином Србобран, прво организујемо презентацију пројекта и нашег рада, а затим смо водили појединачне разговоре и разматрали конкретне правне проблеме једног броја грађана. Категорије становника са којима смо претежно разговарали су повратници по споразуму о реадмисији, али се наша помоћ односи и на избегла и интерно расељена лица. Пружамо бесплатну правну помоћ у најширем смислу, пре свега помоћ обухвата пружање правних савета и информација, писање потребних поднесака и највиши ниво - заступање у правним поступцима у којима наши клијенти учествују. Најчешће код клијената који су повратници по споразуму о реадмисији, проблеми су углавном статусне природе, јер имају проблем да регулишу своја статусна питања, а све то повлачи за собом и тешкоће у остваривању здравствене заштите, редовном образовању и социјалној заштити", рако је адвокат Владимир Мојсиловић из Канцеларије за пружање бесплатне правне помоћи.

Службени лист