May 26, 2020 Last Updated 2:46 PM, May 22, 2020

Обавештење о условима коришћења кеса

Скупштина општине Србобран је 14. октобра 2019. године донела Одлуку о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга.

"Предметном одлуком одређује се обавеза трговаца да у малопродајним објектима и услужним и другим делатностима ограниче употребу врло лаганих пластичних кеса и постепено смањују коришћење лаганих пластичних кеса.

Поред тога, трговци су дужни да на месту продаје, у свим малопродајним објектима, као и у услужним и другим делатностима на територији општине Србобран, ставе потрошачима на располагање папирне кесе и торбе за вишекратну употребу, које су погодне за рециклажу, те служе као замена за лагане пластичне кесе.

Коначно, трговци у малопродајним објектима су у обавези да предузимају мере на превенцији стварања отпада од пластичних кеса у малопродајним објектима и услужним и другим делатностима, предвиђањем алтернативних решења за пластичне кесе, и то: папирном кесом и торбом за вишекратну употребу.

Имајући у виду горе наведено, утврђени су циљеви за смањење коришћења пластичних кеса ради превенције стварања отпада од пластичних кеса, на које је потребно обратити пажњу, а према следећој табели:

МЕРА

ЦИЉЕВИ ЗА ПЛАСТИЧНЕ КЕСЕ

АКТИВНОСТИ

Смањење броја пластичних кеса, уз замену лаких пластичних кеса папирним кесама

1. јануара 2020. - 50%

Смањење употребе лаких пластичних кеса,

 

Замена лаких пластичних кеса папирним кесама

1. јуна 2020. године 100%

Повећање употребе папирних кеса и торби за куповину

Надзор над спровођењем смањења и замене употребе пластичних кеса вршиће организациона јединица Општинске управе Србобран надлежна за послове комуналне инспекције", наводи се у саопштењу.

 

 

 

 

Службени лист