May 26, 2020 Last Updated 2:46 PM, May 22, 2020

У петак 77. седница Општинског већа

На основу члана 19. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 63. Тачка 8) Статута Општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 4/2019) и члана 47. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017).

САЗИВАМ 77. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 29. 11. 2019. ГОДИНЕ, ПЕТАК, СА ПОЧЕТКОМ У 09.00 ЧАСОВА, У МАЛОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

За седницу предлажем следећи ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник са 76. редовне седнице Општинског већa
 2. Одлука о другом ребалансу општине Србобран за 2019. годину
 3. Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар – септембар 2019. године
 4. Одлука о изменама одлуке о грађевинском земљишту
 5. Одлука о измени кадровског плана Општинске управе Србобран и правобранилаштва општине Србобран за 2019. годину
 6. Одлука о другим изменама Одлуке о реализацији буџета општине Србобран у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2019. годину
 7. Одлука о измени Одлуке о Правобранилаштву општине Србобран
 8. Одлука о праву на помоћ породици за новорођено дете
 9. Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације општине Србобран за 2020. годину
 10. Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Србобран
 11. Одлука о избору најповољнијег понуђача
 12. Разматрање захтева за давање сагласности за извођење радова на фудбалском стадиону у Србобрану
 13. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине по понуди Илоне Папајчик за продају пољопривредног земљишта
 14. Прве измене и допуне Годишњег програма пословања ЈКП "Градитељ" Србобран за 2019. годину
 15. Текућа питања

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК

 

 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

 

Радивој Парошки

Службени лист