Apr 08, 2020 Last Updated 2:54 PM, Apr 8, 2020

Србобрану за пошумљавање више од 4 милиона динара

Министарство заштите животне средине, на основу Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије, 18. фебруара 2020. године донело je Прелиминарну ранг листу о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години.

По расписаном новом Јавном конкурсу за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години, који је Министарство заштите животне средине објавило 17. јануара 2020. године на интернет страници Министарства заштите животне средине и Порталу е-Управе, пристигло је 37 пријава.

Међу 10 градова и општина којима су средства одобрена, налази се и општина Србобран којој ће за пошумљавање деградираних површина аутохтоним врстама дрвећа припасти 4.050.000 динара, одлучило је Министарство заштите животне средине. У претходној години Зелени фонд РС одобрио је општини Србобран за исту намену 3,9 милиона динара.

Службени лист