Sep 26, 2020 Last Updated 11:46 AM, Sep 25, 2020

Отворене инфо линије за питања о вирусу КОВИД-19

Покрајински секретаријат за здравство обавештава грађане који живе на територији АП Војводине да су отворене телефонске линије преко којих је могуће добити све стручне и проверене информације у вези са личним поступцима и медицинским процедурама везаним за сумњу на постојање инфекције вирусом ковид-19.

Телефони кол-центара преко којих грађани могу да се информишу су следећи:

- Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, 064/8028894 и 064/8028895

- Завод за јавно здравље Сомбор 062/1956866

- Завод за јавно здравље Панчево 062/8869721

- Завод за јавно здравље Сремска Митровица 064/8092911 и 0648092938

- Завод за јавно здравље Суботица 064/1009276

- Завод за јавно здравље Кикинда 062/8833841 и 062/8833877

- Завод за јавно здравље Зрењанин 069/2101102

Радно време кол-центара је од 8.00 часова до 22.00 часа свакодневно.

Истовремено, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, диреткорима свих основних и средњих школа на територији Србије, због новонастале ситуације око корона вируса, издало је посебне препоруке које треба применити.

У њима се напомиње да је потребно:

- редовно одржавање школског простора, проветравање учионица, чишћење дворишта и учионица и редовно пражњење корпи за отпатке, користећи рукавице;
- прање и дезинфиковање подова, зидова, врата и површина клупа;
- редовно снабдевање течним сапуном тоалета, учионица и трпезарија;
- подстицање ученика на прање руку;
- препоручити ученицима и одраслима да не додирују очи, уста и нос неопраним рукама;
- не размењивати храну и не користити исте флашице за воду;
употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпе за отпатке;
- планирати часове одељенског старешине у свим разредима посвећене одржавању личне хигијене и непосредног окружења, али и комуникацији која није подложна паници и ширењу непроверених информација;
- препоручити родитељима и ученицима да се одложе прославе и дружења;
- планирати активности ученичког парламента које ће подстицати ученике на редовно одржавање личне хигијене и одржавање школског простора;
- поставити препоруке о превентивним активностима на сајт школе;
- у оквиру наставних и ваннаставних активности планирати, у складу са предметном облашћу, васпитно-здравствене теме односно упознавање са путевима вирусних инфекција и информисања

 

 

Службени лист