May 31, 2020 Last Updated 11:33 AM, May 27, 2020

Општина Србобран увела низ мера заштите од коронавируса

Поводом проглашења ванредног стања у Републици Србији, у понедељак је заседао и Штаб за ванредне ситуације општине Србобран, који је донео следеће закључке:

- обуставља се рад свих предшколских и школских установа на територији општине Србобран

- препорука свим грађанима старијим од 65 година да посебно ограниче своје кретање и да у што мањој мери излазе из својих кућа, будући да су они најугроженија категорија становника

- јавна предузећа и установе, у складу са одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији, организоваће процес рада; јавна предузећа и установе у обавези су да примењују мере санитарног надзора и заштиту запослених

- службе месних заједница биће задужене за контакт са угроженим домаћинствима на територији општине Србобран, у сарадњи са Центром за социјални рад и Црвеним крстом

- Општинска управа Србобран спроводиће мере појачаног надзора

- "Бечејпревоз" редуковаће своје линије међумесног саобраћаја и укинуће све школске аутобусе

- Општински штаб за ванредне ситуације ће редовно обавештавати о раду свих служби, установа и предузећа и благовремено обавештавати јавност

- са радом престаје Дом културе Србобран, Народна библиотека Србобран, Центар за спорт и туризам Србобран, у смислу организовања јавних скупова

- Општинска управа Србобран и инспекцијске службе радиће са минималним бројем запослених и уз рад од куће, уколико је то могуће

- ЈКП "Градитељ" ће редовно обављати активности из своје надлежности и дужно је да обезбеди маске, рукавице и дезинфикациона средства за своје запослене

- пијаце на територији општине Србобран престају са радом

- организовање и пријављивање волонтера вршиће се током наредних дана а координатор је Слободан Субић

- одредиће се кол центри у месним заједницама за помоћ и информисање старих и угрожених лица, такође у Дому здтавља "Др Ђорђе Бастић" за све информације у вези поступања; бројеви здравствених амбуланти су - Дом здравља Србобран: 021 730 600, локал 102, и 063 1144 632; Дом здравља Турија: 021 2237 014; Дом здравља Надаљ: 021 2239 013

- радно време угоститељских и сличних објеката у којима се окупљају грађани биће од 08.00 до 20.00 часова

- обавестити управнике стамбених зграда да појачају одржавање улазних врата, степеништа и заједничких просторија

- задужује се Цантар за социјални рад да преко својих служби обезбеди снабдевање животним намирницима и лековима угрожене категорије становништва, корисника услукга Центра за социјални рад

- задужује се Црвени крст Србобран да изради одвојене спискове корисника народне кухиње како би се обезбедило њихово посебно и безбедно снабдевање

Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Србобран потписао је Радивој Парошки, председник општине Србобран и председник овог тела.

Службени лист