Oct 26, 2020 Last Updated 7:04 AM, Oct 24, 2020

НСЗ: На снази нови начин комуникације са клијентима

Узимајући у обзир да је 17. марта у свим организационим јединицама Националне службе за запошљавање привремено обустављен непосредан рад са странкама, због тренутне ситуације у Републици Србији узроковане ширењем вируса COVID-19, а у циљу изналажења могућности за најефикасније остваривање континуитета у процесу рада, обавештавамо грађане о начинима комуникације са странкама :

  • Прву пријаву лица на евиденцију и подношење захтева за остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености поднети  електронским путем.
  • Достављање уверења о статусу лица на евиденцији, спроводиће се електронским путем;
  • Подношење захтева/пријава по расписаним јавним позивима/конкурсима спроводиће се електронским путем.
  • Детаљне информације и обрасци доступни су на интернет порталу Националне службе за запошљавање, од 23. марта 2020. године 
  • Сви потребни обрасци, које је неопходно доставити Националној служби, налазе се на сајту Националне службе - преузми овде.
  • Прибављање и допуна документације са клијентима размењиваће се електронским путем;
  • Лицима заинтересованим за програм самозапошљавања као и онима који су већ поднели захтев за учешће у наведеном програму доставиће се електронским путем презентација обуке "Пут до успешног предузетника";
  • Послодавцима код којих ће, услед ванредног стања, доћи до прекида реализације програма, прекид ће се третирати као одлагање извршења уговорних обавеза, до завршетка насталих околности;

Контакт телефони и мејл адресе путем којих заинтересована лица могу добити све потребне информације везане за рад филијала Националне службе налазе се на интернет страници НСЗ и на улазним вратима сваке филијале.

О свим променама режима рада са странкама, благовремено ћемо информисати јавност.

Национална служба за запошљавање