Jun 01, 2020 Last Updated 7:19 AM, Jun 1, 2020

Викендом забрана кретања од 15.00 до 05.00 часова

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр.87/2018), Члана 9 става 1. тачке 15. Одлуке о организацији и функционисању цивилна заштите на територији општине Србобран „Службени лист општине Србобран“ бр. 6/2011), а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 29/20), Штаб за ванредне ситуације општине Србобран на ванредној телефонској седници одржаној дана 28.03.2020.године, а на основу одлуке Владе доноси следеће:

З А К Љ У Ч К Е

- Време трајања забране кретања грађана, суботом и недељом је од 15.00 часова до 05.00 часова ујутру. Радним данима забрана кретања грађана остаје непромењена, од 17.00 часова до 05.00 часова ујутру. Старији суграђани, преко 65 година и даље могу напуштати своје домове само недељом од 03.00 часа до 08.00 часова у циљу куповине намирница.

- Ограничава се рад свим трговинским и осталим радњама на територији општине Србобран, од 07.00 до 13.00 часова суботом и недељом.

- Укида се дозвола шетње кућних љубимаца у трајању од 20 минута између 20.00 и 21.00 час.

- Свим грађанима Републике Србије, као и странцима са боравишном дозволом, који су у земљу ушли 14. марта и касније, продужава се обавезна мера кућне самоизолације са 14 на 28 дана.

Командант Штаба за ванредне ситуације општине Србобран

Радивој Парошки

Службени лист