Aug 04, 2020 Last Updated 1:09 PM, Jul 31, 2020

У среду 40. седница Скупштине општине Србобран

Председница Скупштине општине Србобран Милена Аларгић заказала је за среду, 10. јун, 40. седницу локалног парламента. За седницу је предвиђен дневни ред са 13 тачака.

На основу члана 42. став 1. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 4/2019), члана 100. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 11/2019) САЗИВАМ 40. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН за 10. 06. 2020. године, среда, са почетком у 09.00 часова, у Великој сали Скупштине општине Србобран

За седницу предлажем следећи Дневни ред:  

 1. Записник са 39. седнице Скупштине општине Србобран
 2. Одлука о првом ребалансу Буџета општине Србобран за 2020. годину
 3. Одлука о изменама Одлуке о реализацији Буџета Општине Србобран у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2020.годину
 4. Регионални план управљања отпадом за град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019-2028
 5. Одлука о другој измени Одлуке о Правобранилаштву општине Србобран
 6. Одлука о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења
 7. Одлука о доношењу стратегије развоја географског информационог система општине Србобран
 8. Одлука о измени Одлуке о издавању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени
 9. Одлука о расписивању јавног огласа o отуђењу грађевинског земљишта у Србобрану
 10. Одлука о расписивању јавног огласа o отуђењу грађевинског земљишта у Србобрану
 11. Одлука о потврђивању Одлуке о доношењу годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Србобран за 2020. годину
 12. Одлука о потрђивању Решења о давању сагласности на коначан Нацрт Јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Србобран
 13. Одборничка питања

Председница СО Србобран

Милена Аларгић