Aug 04, 2020 Last Updated 1:09 PM, Jul 31, 2020

Нове мере Штаба за ванредне ситуације

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр.87/2018), Члана 9 Одлуке о организацији и функционисању цивилна заштите на територији општине Србобран „Службени лист општине Србобран“ бр. 6/2011), Штаб за ванредне ситуације општине Србобран у циљу спречавања ширења зарaзне болести COVID 19 и неповољне епидемиолошке ситуације у општинама у окружењу,  на телефонској  седници одржаној дана 06. 07. 2020. године доноси следеће:

З А К Љ У Ч К Е

  1. Наређује су употреба заштитних маски у свим затвореним просторима и одржавање физичке дистанце од минимум 1,5 m на територији општине Србобран. (у трговинским и другим објектима, јавним и другим установама).За спровођење тачке 1. овог закључка задужују се власници-корисници затворених простора.
  2. Забрањује се масовно окупљање више од 100 људи на отвореном простору, уз поштовање физичке дистанце од минимум 1,5 m и одговарајуће мере личне заштите (ношење маски, рукавица као и дезинфекција простора).
  3. Забрањује се окупљање људи у затвореном простору угоститељских објеката више од 10 лица. Обавезују се привредни субјекти који обављају угоститељску делатност да тежиште делатности преусмере на отворени простор, односно башту уз примену одговарајућих мера заштите из тачке 1. За спровођење тачке 3. овог закључка задужују се привредни субјекти који обављају угоститељску делатност.
  4. Ограничава се привредним субјектима који обављају угоститељску делатност радно време објекта - од 07.00h до 22.00h почев од понедељка, 06. 07. 2020. године. Такође су у обавези да обезбеде заштитна и дезинфекциона средства за запослене и да редовно врше дезинфекцију угоститељског објекта, као и да обезбеде да се посетиоци у објектима придржавају физичке дистанце од 1,5 m.
  5. Обавезују се продавци и купци на пијацама и јавним површинама (улична продаја) да се строго придржавају мера које су уведене у циљу спречавања епидемије вируса COVID - 19 (ношење заштитних маски и рукавица, као и држање прописане дистанце од 1,5 м приликом трговине, те да врше дезинфекцију простора).
  6. Ограничава се радно време кладионица и свих објеката који се баве делатношћу игара на срећу на територији општине Србобран, од 07.00h до 22.00h почев од понедељка, 06. 07. 2020. године. Такође су у обавези да обезбеде заштитна и дезинфекциона средства за запослене и да редовно врше дезинфекцију објекта, као и да обезбеди да се посетиоци у објектима придржавају физичке дистанце од 1,5 m. 

Командант Штаба за ванредне ситуације

Радивој Парошки