Aug 04, 2020 Last Updated 1:09 PM, Jul 31, 2020

Нове мере Штаба за ванредне ситуације

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр.87/2018), Члана 9 Одлуке о организацији и функционисању цивилна заштите на територији општине Србобран „Службени лист општине Србобран“ бр. 6/2011),  Штаб за ванредне ситуације општине Србобран у циљу спречавања ширења зарaзне болести COVID 19 и неповољне епидемиолошке ситуације у Општинама у окружењу,  на телефонској  седници одржаној дана 17. 07. 2020. године доноси:

Н А Р Е Д Б У

  1. Наређује су употреба заштитних маски у свим затвореним просторима и на отвореном простору на територији општине Србобран на којима није могуће обезбедити растојање од 1,5m попут редова испред продавница, апотека, аутобуских стајалишта и слично. На свим осталим јавним местима на отвореном простору препоручује се ношење заштитних маски.
  2. Наређује су употреба заштитних маски у свим затвореним просторима и јавним местима на којима није могуће обезбедити дистанцу од 1,5м, родитељи, старатељи малолетне деце, дужни су да обезбеде да њихова деца носе заштитне маске.
  3. Забрањује се окупљање на јавним местима у затвореном и отвореном простору више од 10 лица. За време боравка на јавним местима између окупљених мора постојати дистанца од 1,5m односно свака особа мора заузимати минимум 4m².

Командант Штаба за ванредне ситуације

Радивој Парошки