Oct 28, 2020 Last Updated 12:49 PM, Oct 28, 2020

Обавештење угоститељима који пружају услуге смештаја

Законом о угоститељству и правилником  којим се уређује садржина и начин вођења евиденције објеката за смештај. прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај врсте хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, да ради евидентирања, поднесу пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.

ПОЗИВАЈУ СЕ УГОСТИТЕЉИ  ДА У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ ИСПУНЕ СВОЈУ ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ И ДА СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ КОД ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ.

Од 01. октобра 2020. године, почетком примене правилника којим се уређује област централног информационог система - еТуриста, угоститељи ће моћи да пријављују домаће и стране туристе, искључиво преко Централног информационог система.

НЕПОСТУПАЊЕ ПО НАПРЕД НАВЕДЕНОМ, УГОСТИТЕЉИ, САГЛАСНО ЗАКОНУ О УГОСТИТЕЉСТВУ И ЗАКОНУ О СТРАНЦИМА, ЧИНЕ ПРЕКРШАЈ, О ЧЕМУ ЋЕ БИТИ ОБАВЕШТЕНА ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА И МУП – Служба за странце.

Додатне информације можете погледати ОВДЕ