Oct 28, 2020 Last Updated 12:49 PM, Oct 28, 2020

Нове мере Штаба за ванредне ситуације

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр.87/2018), Члана 9 Одлуке о организацији и функционисању цивилнe заштите на територији општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ бр. 6/2011), Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору (“Сл. гласник” 100/2020-7 и 111/2020-14) и на основу Уредбе о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести  COVID 19 (“Сл. Гласник РС” број 111/2020) , Штаб за ванредне ситуације општине Србобран у циљу спречавања ширења зарaзне болести COVID 19,  на телефонској  седници одржаној дана 08.10.2020.  године доноси следеће:

З А К Љ У Ч К Е

  1. Забрана организованог окупљања више од 30 лица на јавним просторима у затвореном простору и отвореном простору, уз обавезну физичку достанцу од најмање 1,5 m. (Са изузетком који се односи на рад привредних субјеката који не пружају услуге становништву, као и на рад државних органа и јавних служби.)
  2. Привредним субјектима који обављају угоститељску делатност ограничава се радно време објеката - 07:00h до 23:00h почев од данас. (08.10.2020.год.) Такође су у обавези да обезбеде заштитна и дезинфекциона средства за запослене и да редовно врше дезинфекцију угоститељског објекта као и да обезбеди да се посетиоци у објектима придржавају физичке дистанце од 1,5 м
  3. Ограничава се радно време кладионица и свих објеката који се баве делатношћу игара на срећу на територији општине Србобран - од 07:00h до 23:00h почев од данас. (08.10.2020. године). Такође су у обавези да обезбеде заштитна и дезинфекциона средства за запослене и да редовно врше дезинфекцију објекта као и да обезбеди да се посетиоци у објектима придржавају физичке дистанце од 1,5 m.

Комадант Штаба за ванредне ситуације Србобран

Радивој Дебељачки