Apr 13, 2021 Last Updated 4:31 PM, Apr 12, 2021

Нове мере Штаба за ванредне ситуације

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр.87/2018), Члана 9 Одлуке о организацији и функционисању цивилнe заштите на територији општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ бр. 6/2011), Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору (“Сл. гласник” 100/2020-7 и 111/2020-14) и на основу Уредбе о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести  COVID 19 (“Сл. Гласник РС” број 111/2020) , Штаб за ванредне ситуације општине Србобран у циљу спречавања ширења зарaзне болести COVID 19,  на телефонској  седници одржаној дана 17.11.2020.  године доноси следећи:

З А К Љ У Ч A K

1. Ограничава се радно време угоститељских објеката, трговинских и осталих радњи, приређивача посебних и класичних игара на срећу (кладионица) на територији општине Србобран, (почев од данас 17. 11. 2020. године), тако да могу радити најдуже од 05.00 часова до 21.00 час.

2. Ограничење радног времена из тачке 1. не односи се на апотеке, угоститељске објекте који врше доставу хране као ни на бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива.

Командант Штаба за ванредне ситуације
Радивој Дебаљачки

Службени лист