May 15, 2021 Last Updated 6:54 PM, May 14, 2021

"Немој да будеш сам/а"

Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама у АП Војводини, у сарадњи са Удружењем за помоћ ментално недовољно развијеним особама "Бисер", покреће на нивоу покрајине саветовалиште за породицу под називом "НЕМОЈ ДА БУДЕШ САМ/А".

"У периоду од марта до децембра 2021. године успоставиће се саветовалиште на покрајинском нивоу ради пружања адекватних и правовремених информација и савета породицама деце и одраслих особа са интелектуалним инвалидитетом о њиховим правима и начинима остваривања права, као и кроз пружање психолошке и дефектолошке подршке. Кроз мултидисциплинарни приступ решаваће се проблеми родитеља односно особа са интелектуалним инвалидитетом, помоћи да се савладају тешкоће родитељства и комуникације, да се остваре права, а све у циљу оснаживања ради савладавања начина и модалитета за укљученост у свакодневни живот, како особе са инвалидитетом тако и свих чланова породице. Оснаживање се може вршити и у запошљавању, у остваривању социјалне и здравствене заштите, савладавању вештине комуникације са јавним институцијама, постизању видљивости и прихваћености у својој различитости. Услуге саветовалишта су намењене како члановима самог удружења тако и свим родитељима у локалној заједници, која имају потребу да помогну себи или својој деци у савладавању проблема развоја и одрастања.

Сви заинтересовани се могу јавити од данас на телефон 021.444.219, свакодневно у периоду од  10.00 до 12.00 часова, а добиће одговор у року од 24 сата", наводи се у саопштењу.

 

Службени лист