Sep 21, 2021 Last Updated 7:39 AM, Sep 18, 2021

Продужен рок конкурса за спровођење мера ЕЕ

На основу Одлуке Општинског већа о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима од 16. јула 2021. године и члана 17. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породично стамбених зграда и унапређењу својстава зграда на територији општине Србобран, Комисија за реализацију мера енергетске санације објављује Обавештење:

Због велике заинтересованости привредних субјеката за учешће на Јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Србобран, објављеног на Огласној табли Општинске управе општине Србобран и интернет страници општине Србобран, дана 16. јула 2021. године, а у намери да се пружи могућност за учешће што већем броју привредних субјеката, продужава се рок за подношење пријава из тачке VII Јавног позива на 09. август 2021. године.

Пријава се могу предати и лично на писарници Општинске управе Србобран или доставити поштом на адресу: Општинска управа Србобран, Трг слободе бр.2, 21480 Србобран - Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - Комисија за реализацију мера енергетске санације на територији општине Србобран.