Sep 21, 2021 Last Updated 7:39 AM, Sep 18, 2021

"Воде Војводине": За каналску мрежу 600 милиона динара

У уређење каналске мреже у Војводини ове године предвиђено је улагање додатних 600 милиона динара, саопштило је ЈВП "Воде Војводине". Радови би, према наводима, требало да почну током септембра према приоритетима које су дефинисале локалне самоуправе.

Како се истиче, за сада је предвиђено улагање у 31 локалну самоуправу, а потписани су уговори са 26 општина, док ће у наредном периоду, када се заврши поступак јавне набавке, бити потписани и са преосталих пет општина.

На територији Бачке радови на уређењу каналске мреже изводиће се у Србобрану, Апатину, Сомбору, Врбасу, Кули, Бачу, Бачком Петровцу, Бачкој Паланци, Бачкој Тополи, Кањижи, Ади, Тителу, Темерину, Жабљу и Новом Саду. У Банату каналска мрежа радиће се у Новом Кнежевцу, Чоки, Кикинди, Новом Бечеју, Пландишту, Алибунару, Вршцу, Ковачици, Панчеву, Ковину, Белој Цркви, Зрењанину, Сечњу и Новој Црњи. Такође, биће уређена каналска мрежа у општинама Сремска Митровица и Шид.

Средства су обезбеђена кроз Програм суфинансирања радова у којем учествују Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ''Воде Војводине'' и локалне самоуправе.

Радови треба да побољшају функционалност система за одводњавање и спрече задржавање воде на пољопривредном земљишту. У зависности од количине падавина, густине каналске мреже, те састава и начина обраде земљишта, сувишна вода са њива најпре стиже до мањих канала, затим и до већих, па до црпних станица, Хидросистема ДТД и великих водотока који су главни одводници. ЈВП "Воде Војводине" одржава близу 22.000 километара мелиоративних канала, који са црпним станицама, уставама и другим хидротехничким објектима чине системе за одводњавање у покрајини.