Nov 28, 2021 Last Updated 11:23 AM, Nov 26, 2021

Нове мере Штаба за ванредне ситуације

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр.87/2018), Члана 9 Одлуке о организацији и функционисању цивилнe заштите на територији општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ бр. 6/2011),на основу Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести  COVID 19 (“Сл. Гласник РС” 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158-2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3, 19/2021-18, 22/2021, 29/2021, 34/2021, 48/2021-4, 54/2021-3, 59/2021-25, 60/2021-3, 64/2021-3, 69/2021-4, 86/2021-3, 95/2021-3, 99/2021-3) - Штаб за ванредне ситуације општине Србобран у циљу спречавања ширења зарaзне болести COVID 19,  на телефонској  седници одржаној дана 25.10.2021. године доноси следећу:

Н А Р Е Д Б У

  1. У затвореном делу угоститељских објеката, може боравити само лице које поседује Ковид сефтификат, у периоду од 22.00 часа па до завршетка радног времена тог дана. Ковид серификат мора поседовати запослени у угоститељском објекту као и корисник услуге.
  2. Ковид сертификат је документ којим се потврђује да носилац документа поседује један од следећих доказа, и то:

1) негативан резултат PCR теста на SARS-CoV-2, не старији од 72 сата након издавања резултата;

2) негативан резултат теста за детекцију антигена SARS-CoV-2, не старији од 48 сати након издавања резултата

3) доказ о примљеној другој, односно трећој дози вакцине против заразне болести COVID-19 којим се потврђује да вакцинација није старија од 210 дана

4) позитиван резултат серолошког тестирања на SARS-CoV-2 (IgG) не старији од 90 дана од дана узорковања;

5) доказ о прележаној заразној болести COVID-19 у виду позитивног PCR теста на SARS-CoV-2 или теста за детекцију антигена SARS-CoV-2, не млађег од 14 и не старијег од 210 дана од дана узорковања

Ковид сертификат може бити:

1) Дигитални зелени сертификат Републике Србије у дигиталном или папирном облику, који издаје завод за јавно здравље образован за територију Републике Србије; 

2) ЕУ дигитални COVID сертификат у дигиталном или папирном облику, који носи машински читљиву графичку ознаку – матрични код (QR код)

3) дигитални COVID сертификат друге земље у дигиталном или папирном облику, који носи машински читљиву графичку ознаку – матрични код (QR код)

  1. Ковид сертификат садржи машински читљиву графичку ознаку – матрични код (QR код), односно дводимензионални бар-код.
  2. Правно лице или предузетник, односно организатор догађаја које пружа угоститељске услуге дужан је да врши обавезну проверу валидности Ковид сертификата, уређајем који препознаје графичку ознаку матрични код (QR код), односно дводимензионални бар-код.
  3. Провера валидности других докумената врши се увидом у документ.

Правно лице или предузетник, односно организатор догађаја које пружа угоститељске услуге дужан је да идентитет носиоца Ковид сертификата провери увидом у важећи документ са фотографијом (лична карта, путна исправа, возачка дозвола, индекс и др.)

  1. Контролу придржавања мера у Општини Србобран врше: орган државне управе надлежани за санитарну инспекцију, комунални испектор Општине Србобран, као и други законом овлашћени државни органи.

За додатне информације телефон: Татјана Симин - 062.815.4847                         

Командант Штаба за ванредне ситуације општине Србобран

Радивој Дебељачки

Службени лист