Српски  Magyar 

Обезбеђено 600.000 динара за ПП "Бељанска бара"

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине издвојио је 15 милиона динара за улагања у пројекте које ће реализовати управљачи заштићених подручја на територији АП Војводине у току 2022. године. Међу укупно 25 заштићених подручја нашао се и Парк природе "Бељанска бара".

Према уговору, за ЈВП "Воде Војводине" као управљача заштићеног подручја обезбеђено је 600.000 динара за реализацију пројекта Санација осматрачница за птице и промоција орнитофауне на подручку Парка природе "Бељанска бара".

Ресорни секретаријат усмерио је буџетска средства у специјалне резервате природе Карађорђево, Краљевац, Горње Подунавље, Делиблатска пешчара, Окањ бара, Царска бара, Тителски брег, Обедска бара, Ковиљско-петроварадински рит, Слано Копово, Лудошко језеро, Селевењске пустаре и Пашњаци велике дропље. Средства су распоређена и за ревитализацију и заштиту Националног парка Фрушка гора, те паркова природе – Поњавица, Палић, Јегричка и Камараш, као и предела изузетних одлика – Вршачке планине, Суботичка пешчара, Аде и одсеци код Сланкамена и заштићених станишта – Мали вршачки рит и Бара Трсковача.

Уговоре је корисницима уручила подсекретарка Бранкица Табак, која је истакла да заштита подручја доприноси очувању екосистема и целе околине, што ствара услове за унапређење стандарда и здравља на националном нивоу. "Нешто што је човеку дато бесплатно – природа на дар – на крају мора бити заштићено од истог тог човека путем институција и других видова организовања у систему. Желели смо да вам олакшамо посао на заштити онога од чега и наш живот зависи, јер је заштита животне средине одавно препозната као једна од најзначaјнијих области", навела је Бранкица Табак.