Aug 17, 2022 Last Updated 2:52 PM, Aug 16, 2022

Пријави се за пописивача на Попису 2022

Републички завод за статистику позвао је заинтересоване грађане да искористе прилику и до 05. августа пријаве се на ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ.

Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заинтересованим грађанима да се пријаве за посао пописивача у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022, који се спроводи у периоду од 01. до 31. октобра 2022. године. Грађани се могу пријавити искључиво попуњавањем електронске пријаве на сајтовима Републичког завода за статистику: stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.

Пописивачи имају обавезу да пре почетка пописивања присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацији за прикупљање података и да обиђу терен са инструктором. Од 01. до 31. октобра дужни су да попишу све јединице пописа (станове, домаћинства и лица), на територији која им је додељена, користећи лаптоп за унос података у електронске упитнике.

Период ангажовања пописивача је од 23. септембра до 31. октобра 2022. године

Општи услови које кандидат треба да испуни: држављанство Републике Србије; пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији; најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве; стечено најмање трогодишње средње образовање; да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Са изабраним кандидатима закључује се уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери) или уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца)

Ранг-листа кандидата који се позивају на предају документације и тестирање објављује се 10. августа 2022. године на сајтовима Завода (stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs).