Српски  Magyar 

Милион динара за подршку пољопривредним газдинствима

Општина Србобран упутила је јавни позив пољопривредним газдинствима заинтересованим за субвенционисање накнаде за фиксну каматну стопу на краткорочне кредите за финансирање обртних средстава у пољопривреди. Кредити су доступни код Банке Поштанска штедионица, са којом је Општинска управа Србобран закључила уговор о пословно-техничкој сарадњи.

Према условима, јавни позив се упућује физичким лицима, носиоцима комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава, у активном статусу и са пребивалиштем и производњом на подручју општине Србобран, да, уколико су заинтересовани, поднесу пријаве за пољопривредне кредите са периодом отплате до 12 месеци, за финансирање обртних средстава у пољопривреди.

Пријаве се подносе банци, која ће организовати пријем захтева корисника кредита у просторијама Општинске управе Србобран. На основу кредитне способности банка утврђује максимални износ кредита који се кориснику може одобрити. Износ кредита креће се у распону од 100.000 до 500.000 динара, под следећим условима: рок отплате до 12 месеци; динамика доспећа - једнаке шестомесечне рате; без накнаде за обраду кредитног захтева; номинална каматна стопа износи 7% фиксно на годишњем нивоу фиксно, по пропорционалном методу и обрачунава се без критеријума за индексацију кредита. Општина Србобран ће субвенционисати фиксну номиналну каматну стопу у износу од 100% од понуђене каматне стопе банке за сваки одобрен појединачни кредит.

Средства којима ће Општина Србобран субвенционисати фиксну номиналну каматну стопу на додељене кредите износе 1.000.000 динара и обезбеђена су у буџету Општине Србобран за 2022. годину.

Рок за подношење захтева за кредит је до утрошка средстава опредељених буџетом, а најкасније до 10. октобра 2022. Све додатне информације могу се добити од представникa банке, као и у просторијама Канцеларије за локални економски развој Општине Србобран, лично или на број телефона 021.730.020 локал 144, и мобилни телефон 063.1051.166.

Све о јавном позиву можете видети ОВДЕ.

Службени лист