Српски  Magyar 

Од 01. до 31. октобра ПОПИС 2022

Попис становништва у Србији спровешће се од 01. до 31. октобра 2022. године. По први пут ће се користити електронски упитници, а прелиминарни резултати биће познати до краја новембра. На попису становништва биће ангажовано око 20.000 људи, од чега 15.000 пописивача, 2.200 инструктора и 161 пописна комисија. Методологија је потпуно усаглашена са међународним стандардима, а сви подаци из пописа могу да се користе само у статистичке сврхе. Предузете су мере у циљу заштите података, и лични подаци се не могу користити у друге сврхе. Прелиминарни резултати пописа знаће се 30. новембра, док ће коначни резултати бити саопштени између априла 2023. и маја 2024. године.

Попис становништва, домаћинстава и станова је, по садржају и обиму, најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се спроводи у скоро свим земљама света, на сваких десет година. Пописом се обезбеђују потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној и полној структури, образовној и брачној структури, о економској активности, о структури домаћинстава и породица и о стамбеном фонду. Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на националном тако и локалном нивоу

Податке директно од грађана прикупљају пописивачи, идући "од врата до врата", при чему одговоре испитаника уносе у електронске упитнике помоћу лаптопова. Пописом се обухватају:

- држављани Републике Србије са пребивалиштем, односно боравиштем у Републици Србији, без обзира на то да ли су у време спровођења Пописа присутни у свом месту становања или привремено бораве у другом месту у Републици Србији или у иностранству;
- стално настањени странци, странци којима је одобрен привремени боравак у Републици Србији и друга лица која у време спровођења Пописа бораве на територији Републике Србије;
- домаћинства;
- станови и друге настањене просторије.

Најзначајнија разлика пописа у односу на друга статистичка истраживања јесте у томе што се пописом прикупљају подаци до најнижег територијалног нивоа (насељено место, делови насеља) и што пружа податке о  специфичним групама становништва – по полу, старости, образовној структури, брачном статусу, економској активности и др. Подаци прикупљени у попису од великог су значаја и за:

- годишње процене броја становника (у међупописном периоду) и пројекције броја и основних структура становништва за дужи период;
- обезбеђивање оквира за истраживања која се спроводе на бази узорка;
- анализу и оцену стања у економском и друштвеном развоју земље; анализу демографске ситуације и миграционих токова;
- израду и мерење успешности реализације стратегија, инвестиционих и развојних планова, како на нивоу државе, тако и на локалном нивоу;
- образовање и науку;
- остваривање права припадника националних мањина која проистичу из појединих закона (Закон о заштити права и слобода националних мањина, Закон о националним саветима националних мањина и Закон о службеној употреби језика и писма);
- дефинисање степена урбанизације, као и израду типологије руралних и урбаних подручја и других типологија, у складу са међународним стандардима;
- заштиту животне средине;
- израду извештаја за потребе међународних институција и др.

Уколико пописивач никога не затекне код куће, доћи ће поново у неком другом термину, а ако и тада код куће нема никога оставиће писано обавештење о свом доласку и информацију да грађани позивом на беспатан број инфо-центара могу уз помоћ оператера да ступе у контакт са пописивачем и договоре термин пописивања. У попису се прикупљају подаци о јединственом матичном броју грађана (ЈМБГ), тако да за Вас и чланове Вашег домаћинства можете да припремите неки од документа са ЈМБГ-ом (уколико овај податак не знате напамет), како бисте ЈМБГ издиктирали пописивачу.

Нисте у обавези да пописивачу дајете на увид лична документа, зато што се подаци у попису прикупљају на основу изјаве. Према Закону о Попису 2022. прикупљени пописни подаци користе се искључиво у статистичке сврхе, тако да не могу бити уступљени другим физичким или правним лицима.

Сва лица која су привремено одсутна из свог домаћинства, било да су одсутна због рада, школовања или из неког другог разлога, биће пописана у свом домаћинству, а податке о њима даће присутни чланови домаћинства. Истовремено, ова лица биће пописана и као тзв. привремено присутна лица и у месту у којем се тренутно налазе, али ће се у резултатима пописа исказивати као становници места у којем живи њихово домаћинство из којег су само привремено одсутни. У попису се прикупљају подаци и о члановима домаћинства који се у време пописа налазе у иностранству (школују се, раде или бораве у иностранству из других разлога). Податке о одсутним чланова домаћинства могу да дају чланови њихове породице у Републици Србији. Студенти и ученици који су смештени у студентским и ђачким домовима и интернатима биће пописани два пута: као привремено присутна лица у месту у којем се привремено бораве због школовања, и у месту у којем живи њихова породица.

Иначе, Инфо-центар Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. почео је са радом 15. септембра 2022. Позивом Инфо-центра, путем броја телефона 0800.444.005, грађанима ће се јављати оператери који ће давати потребне информације, као и одговоре на сва питања која се односе на Попис 2022. Позиви ка Инфо-центру су бесплатни и доступни са територије целе Србије, из фиксне мреже Телекома Србије и мобилних мрежа. Радно време Инфо-центра је од 08.00 до 20.00 часова – свакога дана. Попис  становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији спроводи се у периоду од 01. до 31. октобра 2022. године, у складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 9/2020 и 35/2021). Све информације о Попису 2022 доступне су и на веб-сајту Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и на веб-сајту Пописа popis2022.stat.gov.rs  Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2022. финансиран је средствима ЕУ и кофинансиран средствима Владе Републике Србије.

 

 

Службени лист