Српски  Magyar 

Усвојен буџет Општине Србобран за 2023. годину

Општина Србобран добила је буџет за 2023. годину, потврдили су данас одборници локалног парламента усвајајући предложени прорачун на XXVII заседању у актуелном сазиву, последњем у 2022. години. Буџет за 2023. годину састоји се од прихода и примања у износу од 991.688.029 динара, те расхода и издатака у износу од 1.046.367.239 динара, док буџетски дефицит износи 54.679.210 динара. Дефицит ће према пројекцији бити покривен од пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 41.521.914 динара, као и пренетих неутрошених средстава трансфера од виших нивоа власти у износу од 13.157.296 динара. Средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од од 8.000.000 динара.

"Ово је најзначајнија одлука у овој календарској години и односи се на буџет који је планиран за наредну годину. Оно што бих посебно издвојио и што је од највеће важности за све наше грађане јесу капитални пројекти који ће бити настављени и чија ће реализација свакако побољшати услове живота на територији наше општине. Буџетом за 2023. предвиђени су наставци радова на у другој фази реконструкције Дома културе, за коју је потписан и уговор у овој години, као и наставак једног од највећих, капиталних пројеката на територији наше општине, а то је завршетак фабрике воде у Турији и даља реконструкција водовода. Новина у буџету за 2023. годину је опремање индустријске зоне за долазак нових инвеститора, где смо од Покрајинске владе успели да обезбедимо 17 милиона динара, уз учешће општине од око четири до пет милиона динара, тако да је његова укупна вредност око 22 милиона динара.

Настављамо и са реконструкцијом зграде општине, али са оним пројектима који нису видљиви кроз локални буџет. Ту мислим на оне пројекте који се финансирају од стране виших органа власти, пре свега на спајање канала и реке Криваје и где је рок за завршетак радова април 2023. године. Постоје и припремљени пројекти за које ћемо се борити у наредном периоду да добијемо финансирање кроз екстерне изворе, пре свега мислим на уређење Трга слободе, за који смо припремили сву пројектно техничку документацију. Надам се да ћемо већ почетком наредне године успети да обезбедимо средства за овај веома важан пројекат и да ускоро добије једну лепу целину у центру Србобрана.

Свакако, не мање важне ствари за нас су и социјална заштита, образовање, пољопривреда култура, спорт... Остајемо на нивоу и високој лествици коју смо подигли у овој години, са таквим убеђењем настављамо и у наредној години. Наставиће се са уређењем атарских путева, субвенционисањем кредита за пољопривреднике, са пошумљавањем и другим условно речено мањим пројектима, који су, такође, од великог значаја за све наше грађане.

Борићемо се и за пројекте који нису предвиђени буџетом; урађена је документација за нови трг у Надаљу, борићемо се за још средстава за водоводну мрежу, у току је израда пројекта за фабрику воде у Србобрану, што нам је од највећег значаја и надам се да ћемо и ту да започнемо макар у једном делу и да обезбедимо макар почетак изградње фабрика воде у Србобрану. Циљ је и канализациона мрежа на територији наше општине, за шта смо, такође, припремили документацију. Све те пројекте предаћемо Министарству заштите животне средине. 

Оно што сигурно могу да обећам то је да ћемо се борити за сваког наше грађанина, да ћемо се трудити да пројекти који су опредељени директно утичу на животе наших људи, да сваки грађанин осети да локални буџет води рачуна о свим животним областима, почевши од предшколских установа, основног и средњег образовања, пољопривреде, социјалне заштите, па до капиталних пројеката који су и највидљивији. И они условно речено мањи пројекти остају у нашем фокусу. Искрено сам задовољан и односом који имамо и са вишим органима власти, то се, пре свега, односи на републичке органе а на Покрајинску воду, која је, заиста, за неколико пројеката обезбедила велика средства. Такође бих ту напоменуо и средства која су издвојиле ЈВП "Воде Војводине" за спајање канала и Криваје", рекао је, између осталог, образлажући буџет за 2023. годину, Радивој Дебељачки, председник Општине Србобран. 

У наставку седнице СО Србобран је донела Одлуку о доношењу измена и допуна Средњорочног Програма уређења грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2020. до 2023. године, Одлуку о доношењу Програма уређења грађевинског земљишта општине Србобран за 2023. годину, Одлуку о реализацији буџета општине Србобран у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2023. годину, затим Одлуку о измени Одлуке о Општинској управи Србобран, Одлуку о измени Одлуке о правима на материјалну помоћ деци и ученицима са сметњама у развоју са територије општине Србобран, као и Одлуку о изменама Одлуке о општинским административним таксама.

Такође, усвојен је Кадровски план Општинске управе Србобран и Правобранилаштва општине Србобран за 2023. годину, Одлука о доношењу Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Србобран за период од 2023. до 2025. године, Одлука о доношењу Акционог плана за спровођење стратегије безбедности на путевима општине Србобран за период од 2023. до 2025. године, Одлука о усвајању Плана јавног здравља општине Србобран за период од 2023. до 2030. године, Одлука о расписивању јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта у Србобрану (отуђењу непокретности катастарске парцеле број 5858/4 К.О. Србобран), Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине – двособног стана у Србобрану у улици Карађорђева број 8, те решења о давању сагласности на годишњи програми пословања Јавног комуналног предузећа „Градитељ“, Центра за социјални рад општине Србобран, Народне библиотеке Србобран, Установе за културу Дом културе Србобран и Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран, сви за 2023. годину.

Скупштинска већина прихватила је Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар – септембар 2022. године и Извештај о резултатима избора за чланове савета месних заједница у општини Србобран спроведеним 11. децембра 2022. године

Последње заседање Скупштине општине Србобран у 2022. години завршено је одборничким питањима.