Српски  Magyar 

Грађанима сада доступни еИзводи из матичних књига

На порталу еУправа од недавно функционише нова услуга - еИзвод из матичних књига. Услуга еИзвод из матичних књига омогућава да преко портала поднесете захтев за добијање извода из матичне књиге рођених, венчаних или умрлих, одаберете тип, односно језик обрасца на ком желите да добијете извод, као и облик – да ли желите извод у папирном или електронском облику.

Да бисте покренули ову услугу потребно је да будете регистровани корисник Портала еУправа и да будете пријављени мобилном апликацијом ConsentID или квалификованим електронски сертификатом.

Уколико немате регистрован налог на Порталу еУправа, упутство је доступно 
ОВДЕ.

Упутство како да се пријавите мобилном апликацијом ConsentID доступно је 
ОВДЕ.

Након што кликнете на зелени тастер Покрени услугу потребно је да изаберете жељени извод, на ком обрасцу желите тражени извод (да ли је то домаћи, двојезични или међународни), као и облик – да ли желите извод у папирном облику на прописаном обрасцу или извод у електронском облику. После уношења ЈМБГ-а потребно је да проверите исправност података и допишете оне који недостају, као и да из падајућег менија одаберете сврху издавања извода јер од сврхе зависи висина административне таксе.

За издавање извода у електронском облику не плаћа се такса, независно од сврхе издавања извода. За издавање извода у папирном облику плаћа се такса, осим у посебним случајевима за које је предвиђено ослобађање од ове обавезе, а што зависи од сврхе издавања извода.

Уколико сврха, за коју је потребан извод у папирном облику не представља основ за ослобађање од таксе
, генерисаће се подаци налога за уплату и биће неопходно да извршите уплату како би се ваш захтев за издавање извода проследио надлежном матичару, тј. како бисте добили услугу. Уколико корисник одабере да извод у папирном облику буде достављен на кућну адресу, независно од сврхе издавања извода, трошкови доставе препоручене пошиљке се обрачунавају у складу са ценовником ЈП Пошта Србије.

Осим за себе, захтев за издавање извода може се поднети за свог супружника и крвне сроднике у правој линији (отац, мајка, дете…), за брата и сестру или као старатељ, односно пуномоћник. Није потребно прилагати никаква документа, осим уколико се захтев за издавање извода подноси у својству старатеља или пуномоћника - у том случају је потребно приложити документ којим доказујете наведено својство.

Рок за поступање надлежног матичара по примљеном захтеву је 8 дана, али рок и начин на који ће извод бити достављен зависи од тога да ли је изабран електронски или папирни облик извода. За папирни облик, поред наведеног рока за издавање извода потребно је имати у виду и време које је потребно за доставу препоручене пошиљке. За електронски облик извода из матичних књига, извод ће бити достављен у еСандуче подносиоца захтева на Порталу еУправа. Одштампан еИзвод представља копију документа чија се валидност може проверити скенирањем QR кода. Уколико се изабере папирни облик извода из матичних књига, извод ће бити достављен препорученом пошиљком на адресу која је наведена.