Српски  Magyar 

У четвртак XXXI седница СО Србобран

Милена Аларгић, председница Скупштине општине Србобран, заказала је за четвртак, 25. мај, XXXI седницу локалног парламента.

На основу члана 42. став 3. Статута Општине Србобран («Службени лист општине Србобран», број 4/2019, 20/2019 и 6/2022), члана 102. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист општине Србобран», број 11/2019)

САЗИВАМ XXXI СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

за 25. 05. 2023. године, четвртак, са почетком у 09.00 часова, у Великој сали Скупштине општине Србобран

За седницу предлажем следећи Дневни ред: 

 1. Записник са 30. седнице Скупштине општине Србобран
 2. Одлука о првом ребалансу буџета општине Србобран за 2023. годину
 3. Одлукa о доношењу Измена и допуна Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран за период од 2020. до 2023. године
 4. Одлукa о доношењу Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2023. годину
 5. Одлукa о изменама Одлуке о реализацији буџета општине Србобран у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2023. годину
 6. Одлука о измени Кадровског плана Општинске управе Србобран и Правобранилаштва општине Србобран за 2023. годину
 7. Одлука о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Србобран
 8. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за период 01. 01. 2023. – 31. 03. 2023.
 9. Решење о именовању директора Народне библиотеке Србобран
 10. Решење о другој измени Решења о разрешењу и именовању председника и чланова органа управљања Установе за културу Дом Културе Србобран
 11. Одборничка питања

Председница СО Србобран

Милена Аларгић