Српски  Magyar 

Јавни позив грађанима за пријаву штете

На основу резултата до којих је дошла Комисија за процену штете коју је оформио Штаб за ванредне ситуације Општине Србобран, Влада Србије донела је одлуку о проглашењу елементарне непогоде у општини Србобран због настале штету услед невремена. СВИ ГРАЂАНИ КОЈИ СУ ВЕЋ ДО САДА, на позив Општине Србобран и Штаба за ванредне ситуације, ПРИЈАВИЛИ ШТЕТУ, НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПОНАВЉАЈУ ОВАЈ ПОСТУПАК.

Овом одлуком стекли су се услови за расписивање јавног позива грађанима општине Србобран да пријаве штету насталу на породичним стамбеним објектима услед елементарне непогоде - јаког олујног ветра, града и кише, проузроковане климатским променама, у јулу 2023. године. "Позивају се грађани општине Србобран који су претрпели штету услед јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године на породичним стамбеним објектима у својини грађана на територији општине Србобран, да исту пријаве у року од 15 дана од дана објављивања овог јавног позива, односно најкасније до 07. септембра 2023. године. Пријава се подноси Општинској управи Србобран, лично на писарници Општинске управе Србобран, Србобран, Трг слободе 2, или препорученом поштом на адресу Општинска управа Србобран, Србобран, Трг слободе 2", наводи се у јавном позиву. Овај позив односи се на грађане који до сада нису пријавили штету.

Пријаве се подносе на прописаном обрасцу који можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о допуни Одлуке о програшењу елементарне непогоде можете видети ОВДЕ.

Јавни позив грађанима за пријаву штете настале на породичним стамбеним објектима у својини грађана услед елементарне непогоде у јулу 2023. можете видети ОВДЕ.

Службени лист