Српски  Magyar 

Упутство за прикључење нелегалних објеката

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објавило је на свом сајту Упутство за грађане за привремено прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру, а пријава за прикључак почиње 15. септембра.

Пријава ће трајати 30 дана, до 15. октобра, а продужења рока неће бити. Министар Горан Весић позвао је грађане који живе у нелегално изграђеним објектима да преузму Упутство са сајта Министарства, информишу се, припреме документацију и пријаве се за прикључење на струју, воду, гас, грејање или канализацију.

Упутство можете погледати ОВДЕ.

Прикључење је могуће за само један објекат, односно један стан истог власника који се користи за становање.  Власник може поднети захтев за привремено приључење на све инфраструктурне мреже или на појединачну инфраструктурну мрежу.

Од документације су потребне очитане личне карте (или фотокопије у случају да је лична карта без чипа) власника и чланова његовог домаћинства, као и геодетски снимак.

Потребно је приложити и један од доказа: уговор о куповини или изградњи стана, односно породичне стамбене зграде; уговор о куповини објекта у изградњи; уговор о суинвестирању приликом изградње објекта; уговор о заједничкој изградњи; уговор о поклону; уговор са стамбеном заједницом о претварању заједничких просторија у стан или о наџиђивању; правноснажно решење о наслеђивању; уговор о дугорочном стамбеном кредиту за куповину непокретности или непокретности у изградњи; правоснажну судску пресуду; другу исправу или одлуку надлежног органа којом се доказује право својине на непокретности.

За објекте изграђене без грађевинске дозволе доставља се доказ да је покренут поступак озакоњења и оверена изјава (или други доказ) да је објекат изграђен и да се користи за становање (у случају да није покренут поступак озакоњења).

Власник који је куповином стана трајно решавао своје стамбено питање доставља уговор о куповини објекта, оверен у форми прописаној у време закључења уговора, као и изјаву да он и чланови породичног домаћинства немају други објекат за становање.

Власник који нема пребивалиште у објекту који је предмет прикључења доставља изјаву да ће се одмах по привременом прикључењу, са члановима породичног домаћинства, уселити у њега.