Српски  Magyar 

Одржана XXXIV седница СО Србобран

Данас је одржана XXXIV седница Скупштине општине Србобран. Уз записник са 33. седнице локалног парламента, Скупштине општине Србобран усвојила је извештај о извршењу буџета за период јануар – јун 2023. године, затим Oдлуку о нацрту текста Уговора о оснивању ЈКП "Регионални центар за управљање отпадом" Нови Сад, као и Одлуку о грађевинском земљишту општине Србобран.

Такође, гласовима већине на снагу је ступила измењена Одлука о начину, поступку и висини накнаде за успостављање права стварне службености на непокретностима у јавној својини општине Србобран, затим донет је План детаљне регулације за дислокацију атарског пута у КО Турија, као и одлуко о изради Плана детаљне регулације дела радне зоне на катастарској парцели 2642/5 у КО Турија и Плана детаљне регулације моста на ДП II А реда број 100, са приступним саобраћајницама (делови блокова 6, 27 и 28) у Србобрану.

У наставку заседања, донете су следеће одлуке: Одлука о расписивању јавног огласа о отуђењу грађевинског земљишта у Србобрану, Одлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Србобран непосредном погодбом у сврху исправке границе парцеле, Одлука о измени и допуни Одлуке о печатима органа општине Србобран и Одлука о другој измени Кадровског плана Општинске управе Србобран и Правобранилаштва општине Србобран за 2023. годину.

Скупштина општине Србобран усвојила је Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавног предузећа ЈКП "Градитељ" за период од 01. 01. до 30. 06. 2023. године, а затим и решења о давању сагласности на планове и програме рада за 2024. годину Народне библиотеке Србобран,Савета Месне заједнице Србобран, Савета Месне заједнице Турија и Савета Месне заједнице Надаљ.

Седница ја завршена одборничким питањима.