Српски  Magyar 

Порез на имовину за I квартал до 14. фебруара

Обавештавају се обвезници пореза на имовину да обавеза плаћања аконтације пореза на имовину за прво тромесечје 2024. године доспева 14. фебруара 2024. године.

До доспелости решења о утврђивању пореза на имовину за 2024. годину обвезник је дужан да у 2024. години, у року од 45 дана од почетка сваког тромесечја плаћа аконтацију у висини обавезе утврђене за последње тромесечје 2023. године.

На износ утврђене обавезе и аконтација којe нису плаћенe у прописаном року обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто.

За све потребне информације обвезници нам се могу обратити сваког радног дана у времену од 09.00 до 13.00 часова.

ИСПУНИТЕ СВОЈУ ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ НА ВРЕМЕ КАКО БИ ИЗБЕГЛИ ПЛАЋАЊЕ КАМАТЕ.