Српски  Magyar 

Покрајинска влада финансира пројекте у 13 општина у Војводини

Покрајинска влада, преко конкурса Управе за капитална улагања АП Војводине, у овој години са 2,6 милијарди динара финансира и суфинансира 15 пројеката на територији 13 локалних самоуправа у областима саобраћајне инфраструктуре, водоснабдевања и заштите вода, локалног и регионалног економског развоја, као и развоја спорта. Два пројекта биће спроведена у општини Србобран.

Покрајинска влада је обезбедила 735,8 милиона динара за наставак пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, а новац је додељен општинама Србобран, Бачка Паланка и Бачка Топола. Реч је о пројектима који доприносе стварању повољних услова за пословање, раст и развој малих и средњих предузећа, као и повећању запослености у Војводини.

Биће настављено финансирање изградње комплекса затворених базена у Бачкој Тополи са пратећим садржајима – друга фаза (505,6 милиона динара), као и уређења централне градске зоне у Бачкој Паланци (162,9 милиона динара) и централног градског трга у Србобрану (67,3 милиона динара).

У области саобраћајне инфраструктуре на територији шест градова и општина у АП Војводини, са 791,6 милиона динара наставиће се улагање у изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајница, укључујући и бициклистичке стазе, чиме се побољшава безбедност свих учесника у саобраћају и доприноси бољој локалној и регионалној повезаности.

Са укупно 955 милиона динара Покрајинска влада је подржала пројекте локалних самоуправа у области водоснабдевања и заштите вода.