Српски  Magyar 

Учешће општине Србобран у акцији 'Милион стабала за Србију'

Učešće opštine Srbobran u akciji Milion stabala za Srbiju  Под покровитељством Министарства заштите животне средине, а у сарадњи са Јужнобачким управним округом и Институтом за низијско шумарство и животну средину из Новог Сада, организована је и спроведена акција „Милион стабала за Србију“.    
    На територији општине Србобран у акцију је укључена ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“. По достављеној документацији у Институту за низијско шумарство у Новом Саду урађен је „Идејни пројекат подизања заштитног појаса око депоније на подручју општине Србобран“.
    Тако је на подручју старе (некадашње) депоније смећа на Вашаришту у Србобрану која је пре две године „затворена“ и насута земљом, а по датом пројекту посађено укупно 1.700 комада садница (4 врсте по 425 комада).
    Тренутно се ради на кошењу ново изникле траве око садница и на читавом терену.
    Очекујемо да ће се ова акција наставити па ће бити пошумљени и други предложени локалитети, како у Србобрану тако и у Турији и у Надаљу.
Učešće opštine Srbobran u akciji Milion stabala za Srbiju     Ако се узме у обзир да је у овој сезони садње из расадника у Србобрану који води ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ издато – бесплатно становницима општине Србобран до краја марта 2008 године укупно 2.946 комада садница, које су, верујемо, посађене на територији наше општине са радошћу можемо констатовати да је само у овој сезони заједно са Јавним радовима и акцијом „Милион стабала за Србију“ укупно посађено преко 6500 стабала, што прерачунато на површинске мере износи око 11,4 ха нове зелене површине, одн. ако сва ова стабла остану у животу ,обезбеђен је кисеоник за око 6.000 становника наше општине и то оне количине која су потебне толиком броју људи за читав људски век.

ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран"

Службени лист