Српски  Magyar 

У четвртак XL седница СО Србобран

Милена Аларгић, председница Скупштине општине Србобран, заказала је за четвртак, 14. март, XL седницу локалног парламента.

На основу члана 42. став 3. Статута Општине Србобран («Службени лист општине Србобран», број 4/2019, 20/2019 и 6/2022), члана 102. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист општине Србобран», број 11/2019)

САЗИВАМ XL СЕДНИЦУ СО СРБОБРАН

за 14. 03. 2024. године, четвртак, са почетком у 09.00 часова, у сали Малог позоришта, Светог Саве 2, Србобран

За седницу предлажем следећи Дневни ред: 

 1. Записник са XXXIX седнице Скупштине општине Србобран
 2. Oдлука о доношењу мера превенције загађења ваздуха
 3. Одлука о доношењу Средњорочног Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран за период од 2024. до 2027. године
 4. Одлука о допуни Одлуке о грађевинском земљишту општине Србобран
 5. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању станова у закуп и на коришћење ради решавања стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица у општини Србобран
 6. Одлука о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације насеља Србобран
 7. Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Србобран
 8. Одлукa о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Србобран непосредном погодбом по праву прече куповине - сувласничког дела катастарске парцеле број 1950 К.О.Србобран
 9. Допуна Програма отуђења и давања у закуп на одређено време грађевинског земљишта у јавној својини у општини Србобран
 10. Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Општина Србобран са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, за период од 01. 01. 2023. до 31. 12. 2023. године
 11. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавног предузећа ЈКП „ Градитељ“ Србобран чији је оснивач Општина Србобран за период од 01. 01. 2023. до 31. 12. 2023. године
 12. Годишњи извештај за 2023. годину o спровођењу Средњорочног плана оштине Србобран за период 2023–2025. године
 13. Решење о давању сагласности на Извештај о раду ДОО “Одмаралишта Србобран” Србобран, са финансијским извештајем за 2023. годину
 14. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран са финансијским извештајем за 2023. годину
 15. Решење о давању сагласности на План и програм рада Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран за 2024. годину
 16. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке Србобран са финансијским извештајем за 2023. годину
 17. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута Народне библиотеке Србобран
 18. Решење о давању сагласности на име удружења грађана „Орачи општине Србобран“
 19. Одборничка питања

Председница СО Србобран

Милена Аларгић