Српски  Magyar 

У петак XLII седница СО Србобран

Милена Аларгић, председница Скупштине општине Србобран, заказала је за петак, 24. мај, XLII седницу локалног парламента, последњу у актуелном сазиву.

На основу члана 42. став 3. Статута Општине Србобран («Службени лист општине Србобран», број 4/2019, 20/2019 и 6/2022), члана 102. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист општине Србобран», број 11/2019)

САЗИВАМ XLII СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

за 24. мај 2024. године, петак, са почетком у 09.00 часова, у сали Малог позоришта, Светог Саве 2, Србобран

За седницу предлажем следећи Дневни ред: 

  1. Записник са XLI седнице Скупштине општине Србобран
  2. Одлукa о отуђењу грађевинског земљишта-катастарских парцела број 4984 6 и 4984 9 К.О. Србобран најповољнијем понуђачу
  3. Одлукa о отуђењу грађевинског земљишта-катастарских парцела број 11364/3 К.О. Србобран најповољнијем понуђачу
  4. Одлука о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавног предузећа ЈКП „ Градитељ“ Србобран чији је оснивач Општина Србобран за период од 01. 01. 2024. до 31. 03. 2024. године
  5. Одборничка питања

Председница СО Србобран

Милена Аларгић