Српски  Magyar 

Спремна решењa за накнаду за одводњавање

Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" почело је са слањем решењa за накнаду за одводњавање за 2023. и 2024. годину, за физичка лица. Решења се прво достављају обвезницима који имају регистрован налог на порталу еУправе, што подразумева 98.844 обвезника.

Достава штампаних решења путем ЈП "Пошта Србије" биће реализована у наредном периоду. Сва решења су креирана на основу достављених података од РГЗ-а, Министарства пољопривреде, тј. Управе за аграрна плаћања, као и од Сектора пољопривредне инспекције и Управе за ветерину.

Решења су издата у складу са изменама Закона о накнадама за коришћење јавних добара на седници Народне скупштине Републике Србије. Изменама Закона предвиђено је да од 01. јануара 2024. године накнаду за одводњавање НЕЋЕ ПЛАЋАТИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК – ВЛАСНИК, ОДНОСНО КОРИСНИК ЗЕМЉИШТА УПИСАНОГ У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА. За ову категорију обвезника накнада за 2023. годину умањује се за 50 процената.

Свим обвезницима накнаде који су платили више него што су обавезни, а уколико немају доспелих дуговања из претходног периода, на њихов писани захтев биће издата потврда о више уплаћених средстава. Са том потврдом обвезник се обраћа Пореској управи према седишту/пребивалишту уплатиоца која исплаћује вишак уплаћеног новца.