Српски  Magyar 

Конкретне мере на заштити Великог бачког канала

Vrbas, sastanak predsednika opstina14.новембра 2007. године у Општини Врбас председници општина Србобран, Врбас и Кула су потписали Споразум о изградњи централног постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) Врбаса и Куле.
Потписници Споразума су се овим сагласили да је Пројекат изградње Централног постројењеа за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) Врбаса и Куле од регионалног значаја и да је кључна активност у оквиру Ревитализације и заштите Великог бачког канала – еколошке „црне тачке“ са најдиректнијим последицама на Регион који чине општине Србобран, Врбас и Кула.

У оквиру активности на планирању Ревитализације и заштите Великог бачког канала изграђен је Генерални пројекат ЦППОВ Врбаса и Куле, Тендерска документација за изградњу ЦППОВ Врбаса и Куле и Студија изводљивости изградње и експлоатације ЦППОВ Врбаса и Куле.
Централно постројење за пречишћавање отпадних вода Врбаса и Куле ће бити лоцирано у општини Врбас и пречишћиваће отпадне воде становништва Врбаса, Куле и насеља у Општини Врбас и претходно пречишћене отпадне воде индустрије.
Након изградње ЦППОВ Врбаса и Куле приступиће се чишћењу муља и ревитализацији Великог бачког канала како би се унапредила животна средина у Региону Србобран – Врбас – Кула и тиме обезбедили неопходни услови за здравље становништва и развој извозно оријентисане индустрије и пољопривреде, као и туризма и воденог саобраћаја.

Председник општине Србобран, господин Бранко Гајин је том приликом изразио задовољство што су представници ове три општине превазишли своје политичке несугласице и приступили потписивању овог веома важног Споразума за грађане све три општине. Потписивање овог Споразума омогућава лакше добијање новца за изградњу потребних пречистача јер има регионалан значај и као такав ће имати предност у односу на појединачне општинске пројекте. На основу њега ћемо конкурисати и код покрајинских и републичких институција а имаћемо и бољи пролаз ка европским фондовима.

Н.Б.