Српски  Magyar 

Ревитализација жељезничког саобраћаја у региону

Председник Општине Србобран Бранко Гајин потписао је Уговор о уступању радова на изради студије „Ревитализаицја пруга и жељезничког путничког и робног саобраћаја на пругама Нови Сад–Бечеј–Сента–Хоргош и Бечеј–Врбас“.
Вредност уговорених радова износи 96.526,00 динара. Рок за завршетак уговорених радова је четири календарска месеца, рачунајући од дана обостраног потписивања уговора. Средства за финансирање радова су обезбеђена из буџета Општине Србобран за 2007. годину.

Уговор је потписало девет општина: Чока, Кањижа, Нови Кнежевац, Сента, Ада, Бечеј, Србобран, Жабаљ и Темерин. Општина Врбас је требала бити укључена у овај пројекат, али иста није изразила жељу да се укључи у његову реалиазцију.
Покрајински секертаријат за привреду је дао сагласност на пројекат и суфинансирање израде студије изводљивости, а очекује се да ће током ове недеље бити потписан и Уговор о суфинансирању израде студије изводљивости о ревитализацији жељезничког саобраћаја на релацији Хоргош-Сента-Бечеј-Нови Сад и Бечеј-Врбас између Саобраћајног факултета Универзитета у Београду и Покрајинског секретаријата за привреду.
Поводом потписивања овог Уговора председник општине Србобран, Бранко Гајин је изјавио да је овим активностима започет један озбиљан финансијски и грађевински процес који ће трајати најмање пет година, пошто је траса пруга на наведеним реалцијама девастирана и на поједидним местима не постоје шине. Ревитализација наведених пруга је од великог значаја за привредне потенцијале овог региона, па самим тим и за Општину Србобран, јер се индустријска зона Србобран налази непосредно уз пругу која је предмет ревитализације.

М.С.