Српски  Magyar 

Одобрени нови Пројекти нашој Општини

Влада Републике Србије је донела Одлуку о организовању и спровођењу јавних радова од интереса за Републику Србију у 2007. години – пријављених у првом року, до 10.09.2007. године, чиме је између осталих и општина Србобран добила сагласност на две пројектне активности.
Један Пројекат односи се на даљи развој помоћи и неге у кући старим, болесним и угроженим лицима, а други помоћ у реализацији породичних функција биће усмерен ка популацији малолетних лица која су у процени развојног ризика.
То ће дати могућност да социјална заштита кроз интегрални модел приступа буде доступнија грађанима кроз услуге које ће пружати ангажовањем петнаест сарадника. Након почетног увођења у радне задатке ( едукација) свако од сарадника имаће свог ментора под чијим ће се стручним надзором одвијати пружање услуга. Прошлогодишње искуство сада ће бити драгоцено јер у нези старих настављамо започете активности и надамо се да ће један број сарадника желети поново да се ангажује.

Центар за социјални рад
Бисерка Веселиновић