Jan 19, 2020 Last Updated 3:39 PM, Jan 18, 2020

По други пут отказана продаја Радио Србобрана

Прва аукција за продају Радио Србобрана је заказана за 20.септембар 2007.године, која је отказана и заказана нова за 18.октобар. Последњег радног дана прошле недеље, у петак, 12.октобра, отказана је и ова, те заказана нова за 2.новембар.
Овом отказивању претходила је одлучна борба Конзорцијума запослених и Мисије ОЕБС-а у Србији, тачније правне службе ОЕБС-а, у циљу остваривања права на приватизацију нашег радија.
Радио Србобран ће бити приватизован по најновијој уредби Владе Републике Србије, а која се односи на продају капитала и имовине јавном аукцијом. За разлику од претходне, ова уредба садржи, измедју осталог, да право учешћа на аукцији немају:
  
1.  физичко лице које је осудјивано за кривична дела против живота и тела, кривична дела имовине, кривична дела против привреде, кривична дела против службене дужности, кривична дела против здравља људи и кривична дела против јавног реда и мира, за које је запрећена казна затвора оде пет година, или тежа казна, или против кога је ступила на правну снагу оптужница за та кривична дела;
 
2.  привредно друштво у којем је лице из тачке један овог става, контролни члан или контролни акционар, у смислу закона којим се уредјују привредна друштва.
 
Прошле недеље је Радио Србобран упутио захтев за одлагање приватизације Радио Србобрана, Влади Републике Србије, надлежним министарствима, Агенцији за приватизацију, а до момента добијања дозволе за рад, тј. доделе фреквенције од стране Радио-дифузне агенције (РРА). Нико од поменутих институција није узвратио допис да нас обавести да ли је наш захтев усвојен или не.
Радио Србобран