Jul 05, 2020 Last Updated 11:39 AM, Jul 3, 2020

Активности Центра за социјални рад општине Србобран

Центар за социјални рад општине Србобран током претходног периода бавио се текућим, законом предвиђеним успостављањем права за грађане општине Србобран и пружањем широког спектра услуга. Социјална патологија је веома комплексна и захтевала је потпуну будност и приправност стручних радника током целог лета.

Кроз систем  услуге  н е о д л о ж н и х   и н т е р в е н ц и ј а   успоставили смо 24 сата доступност услуга социјалног рада. Ова новина захтевала је од нас нову организацију и прерасподелу задужења, што је и учињено.
 За статус социјалне заштите у Општини Србобран посебно је значајно то што спроводимо делатност у складу са Одлуком о правима у социјалној заштити Општине Србобран која је усвојена на 21. седници Скупштине општине Србобран одржаној 29.05.2007. године. О томе смо известили надлежно Министарство и Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику.
 Део пажње посветили смо припреми за учешће на Конкурсу за извођење јавних радова од интереса за Републику за 2007. годину, где смо покушали да прикажемо потребу за развојем помоћи и неге старим, болесним и инвалидним лицима, као и система дневних услуга кроз помоћ у породичном функционисању, где желимо да пружамо бољу заштиту деци на породичном смештају за који и даље постоји велико интересовање.
 Оно што је наш успех јесте подршка Покрајинског секретаријата на развоју и подизању квалитета заштите деце без родитељског старања, кроз пројекат «Сигурно гнездо». Активности су у току.
 Настојимо да током јесени ставимо у функцију Прихватну станицу која ће омогућити прихват лица затечених у скитњи. До седам дана заштиту ће моћи да користе укупно четири особе (2 одрасле или старе и 2 деце). У реализацији адаптације објекта подржани смо од стране Општине а придружили су јој се многи (о томе посебна информација).
 И на крају – мада по степену важности на првом месту, свакако јесте Иницијатива за доношење Стратегије развоја социјалне политике у Општини Србобран с основним циљевима 1. смањење броја сиромашних, 2. развој ефикасније социјалне заштите, што ће у перспективи омогућити дугорочно и свеобухватно решавање узрока сиромаштва и адекватнију заштиту маргинализованих група.

Директор Центра
Бисерка Веселиновић