Српски  Magyar 

Средства из Фонда за капитална улагања

Одлуком Управног одбора, Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине издвојио је додатна средства за наставак финансирања неколико  пројеката у општини Србобран.

Одлуком Фонда, за наставак финасирања појачаног одржавања коловозних површина у општини Србобран биће издвојено 47 милиона динара, а за рехабилитацију коловозних површина улица у Србобрану 22,4 милиона динара. Фонд је донео и одлуку да уместо реконструкције топловодне мреже издвојена средства преусмери у два нова пројекта. За уређење индустријске зоне и израду пројектне документације обезбедиће се 20,5 милиона динара, док ће за израду пројектне документације и извођење радова на реконструкцији инфрструктурних објеката у улицама Карађорђевој и Цара Лазара, бити издвојено 7,4 милиона динара. Фонд је донео и одлуку да са 3,7 милиона динара финасира другу фазу санације спомен куће Нандора Гиона у улици Поповача венац 30, Србобран. Из Фонда за капитална улагања су саопштили да ће се реализација додељених средстава вршити на основу потписаних уговора са ивеститорима и на основу комплетне пројектно-техничке документације, а у складу са финансијским могућностима Фонда.  

Службени лист