Српски  Magyar 

Студија о ревитализацији железничког саобраћаја

Studija o revitalizaciji zeleznickog saobracajaЈуче је у Сенти представљена Студија о ревитализацији пруга и железничког путничког и робног саобраћаја на пругама Нови Сад-Бечеј-Сента-Хоргош и Бечеј-Врбас.
  Том приликом, потпредседник Извршног већа Војводине Иштван Пастор рекао је да је железнички саобраћај запостављен у Војводини, иако  конкурентан  са аспекта економичности, заштите околине и  брзог транспорта робе, те да је развој железничког транспорта од велике важности и за долазак страних инвеститора.

 
Studija o revitalizaciji zeleznickog saobracaja  На представљању Студије о ревитализацији пруге и железничког саобраћаја на трасама Нови Сад-Бечеј-Сента-Хоргош и Бечеј-Врбас, речено је да је у израду те студије уложено три милиона динара, од чега је половину новца обезбедила покрајинска влада, а остатак заинтересоване општине.
  Да подсетимо, Општина Србобран и Саобраћајни факултет Универзитета у Београду – Институт саобраћајног факултета су 27. јуна 2007. године потписали Уговор којим Општина Србобран уступа овом Институту радове на изради ових студија.
Исти уговор су склопиле и општине Сента, Бечеј, Темерин, Ада и град Нови Сад.